תקרות אקוסטיות

ישנם כמה סוגים של תקרות אקוסטיות: תקרות מינרליות, תקרות גבס מחורר, תקרות מתכת ואריחים. תקרה אקוסטית היא למעשה תקרה  עם מאפיינים אקוסטיים משופרים , המאפשרים לנתק את החדר מהרעש מסביב.

אופן ההתקנה מאפשר גישה נוחה למערכות.